facebook tracking

"Det finns en grundmurad vänlighet och hjälpsamhet här som jag inte sett på så många andra ställen"

Tommy är avtalsansvarig för området Digitala tjänster. Det innebär att ta fram nya ramavtal och förvalta de ramavtal som vi redan har. Digitala tjänster är tjänster som en medborgare eller anställd på en kommun eller region använder för att utföra sina sysslor, eller tjänster som direkt stödjer andra användarnära tjänster. 

Vad har du för bakgrund?
- Jag har arbetat som IT- och verksamhetskonsult i över 20 år och har i den rollen jobbat väldigt mycket som kravanalytiker och processanalytiker kopplat till upphandling av verksamhetssystem -  i synnerhet mot offentlig sektor. 
 
Nämn något som du tycker är extra utmanande med din roll?
- Den största utmaningen är att kunna navigera mellan samhällstrycket runt digitalisering och den utvecklingstakt som finns å ena sidan, och de knappa resurser som många kommuner och regioner sitter med. Förväntningarna är höga och förmågan är begränsad. Men det är också det som är en av de största tjusningarna med jobbet, att med hjälp av våra ramavtal och vårt stöd runt dem bidra till både strategiska och väldigt operativa lösningar. 
 
Vad är det som gör att den här rollen passar just dig?
- Dels tror jag min erfarenhet av att jobba med behovsanalys och upphandling har gett mig en bra grundförståelse för de utmaningar kommuner och regioner har vilket underlättar kommunikationen med dem. Men jag har också ett stort eget intresse av att effektivisera den offentliga verksamheten och brinner verkligen för att få medverka till att skapa skattebetalarnytta.
 
Hur kommer det sig att du trivs med den här arbetsplatsen?
- Det är en mycket varm arbetsplats. Det finns en grundmurad vänlighet och hjälpsamhet här som jag inte sett på så många andra ställen. Mina kollegor är också väldigt kompetenta och vågar ta ansvar och fatta beslut själva, vilket gör att vi kan jobba effektivt utan att behöva avbryta för att dubbelkolla med cheferna. Vi både ges och tar stort eget ansvar. Det finns få ställen i offentlig verksamhet jag hellre skulle vilja vara på nu och framåt. 

Jobbar du redan på SKL Kommentus?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor